Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i stadens utveckling och kulturstaden Göteborg och är viktiga mötesplatser för både nationella och internationella besökare.

Kulturförvaltningens verksamhet är uppdelad i tre sektorer: Bibliotek, Museer samt Fri konst och kultur. Inom förvaltningen finns även funktioner för verksamhetsstöd. Förvaltningen har ungefär 600 anställda.

För att du ska känna dig trygg med hur kulturförvaltningen i Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter, vill vi informera dig om hur vi skyddar din integritet. Kulturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen också kallad GDPR, och offentlighetsprincipen. Kulturförvaltningen är en myndighet och lyder därmed under offentlighetsprincipen. Det innebär att exempelvis e-post och brev som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

Aktuellt

  • Beslut om Göteborgs Stads kultur- och författarstipendiater 2018

    Publicerad 28 mars 2018
    Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendium och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens ordinarie sammanträde 27 mars. Sammanlagt 22 verksamma konstnärer, koreografer, författare, filmare, musiker, tonsättare och skådespelare har beviljats stipendier.
  • 10 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 12 mars 2018

    Publicerad 12 mars 2018
    Fördelning av stöd för Interkulturella projekt Sista ansökningsdag var den 24 januari 2018 och 20 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 773 000 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 12 mars 2018 att fördela 514 000 kr till tio av de sökande projekten.