Organisation och ledning i Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag runtomkring 600 anställda.

Tf förvaltningschef
Ingrid Larsson
E-post: ingrid.larsson@intraservice.goteborg.se

Stab

Stabschef Petra Bengelsdorff
Telefon: 031-367 83 37
E-post: petra.bengelsdorff@intraservice.goteborg.se

Ekonomichef Bitte Tidemand
Telefon: 031-367 82 28
E-post: susann.britt-marie.tidemand@intraservice.goteborg.se

HR-chef Charlotta Öh Brorsson
Telefon: 031-367 83 50
E-post: charlotta.oh.brorsson@intraservice.goteborg.se

Tf kommunikationschef Sara Herlitz
Telefon: 031-367 82 37
E-post: sara.herlitz@intraservice.goteborg.se

Chef för reception och vaktmästeri
Ann-Catrine Gabbato-Henningsson
Telefon: 031-367 83
E-post: ann-catrine.gobbato-henningsson@intraservice.goteborg.se

Enhetschef verksamhetsutveckling och projekt
Catarina Larsson
Telefon: 031-367 82 09
E-post: catarina.larsson@intraservice.goteborg.se

Inköps- och upphandlingschef Ronny Odervång
Telefon: 031-368 59 74
E-posat: ronny.odervang@intraservice.goteborg.se

Verksamhetscontroller: Peter Svahn

Service- och digitaliseringsstyrning

Verksamhetschef
Håkan Sundkvist
Telefon: 031-367 81 66
E-post: hakan.sundkvist@intraservice.goteborg.se

Enhet service- och tjänstestyrning, tf enhetschef Håkan Sundkvist

Servicecenter

Verksamhetschef
Tessie Hallberg
Telefon: 031-367 81 90
E-post: tessie.hallberg@intraservice.goteborg.se

Enhetschefer servicecenter:
Backoffice, tf enhetschef Maria Dahlgren
Närstöd, enhetschef Anna Ringqvist
Servicedesk, enhetschef Anders Backlund

Kommunikation och demokrati

Tf verksamhetschef
Annika Holm
Telefon: 031-367 82 30
E-post: annika.holm@intraservice.goteborg.se
Enhetschefer kommunikation och demokrati:
Extern kommunikation, enhetschef Björn Bergqvist
Intern kommunikation, enhetschef Christina Trofast
Visuell kommunikation, enhetschef Sofia Wallner

Ekonomi/styrning/ledning

Verksamhetschef
Patrik Skog
Telefon: 031-367 81 06
E-post: patrik.skog@intraservice.goteborg.se

Enhetschefer ekonomi/styrning/ledning:
Dataskyddsenheten, enhetschef Lise-Lotte Ringborg
Ekonomi, enhetschef Mikael Ekstrand
Ledningsstöd, enhetschef Pär Eriksson
Redovisningstjänster enhetschefer Meron Ahlbom och Birgitta Andersson

Utbildning/välfärd

Verksamhetschef
Katarina Öryd
Telefon: 031-367 80 48
E-post: katarina.oryd@intraservice.goteborg.se
Enhetschefer utbildning/välfärd:
Utbildning, enhetschef Tina Strand
Välfärd, enhetschef Demis Stavridis

IT

Verksamhetschef
Malin Lundqvist
Telefon: 031-367 83 97
E-post: malin.lundqvist@intraservice.goteborg.se
Enhetschefer IT:
IT-infra, enhetschef Peter Tollesson
IT-styrning, tf enhetschef Ann-Louise Ekestubbe
Expertoffice, tf enhetschef Peter Tollesson
Plattform, enhetschef Peter Johnsson

HR

Verksamhetschef
Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se

Enhetschefer HR:
HR-service, enhetschef Carolin Lo Tran
HR-utveckling, enhetschef Malin Andersson
HR-systemförvaltning, enhetschef Anna Wärmlind
Hållbart arbetsliv, tf enhetschef Malin Andersson
Lön och pension, enhetschefer Tony Persson och Eleonor Kalin