Arbeta på Intraservice

Intraservice erbjuder tjänster och service till i stadens förvaltningar och bolag inom många olika områden där välfärd, utbildning, HR och IT är några exempel. Intraservice arbetar också med utveckling, drift och support av system och e-tjänster.

Hos oss får du ett kreativt arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Du får en flexibel arbetstid för en bra balans mellan arbete och privatliv.

Som medarbetare på Intraservice

  • vet vi vårt uppdrag och vem vi är till för
  • bryr vi oss
  • arbetar vi tillsammans
  • tänker vi nytt.

Intraservice har också enats om tre så kallade nyckelbeteenden som är viktiga för att göra ett bra jobb hos oss:

  • Jag tar tag i saker tidigt och tydligt och med rätt person när det händer!
  • Jag planerar och agerar utifrån kundens behov och perspektiv!
  • Jag ger ökad tillit, ansvar och mandat till medarbetare i organisationen! (Gäller chefer).

Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vara en arbetsplats där olika kompetenser tas tillvara. Intraservice har drygt 600 anställda, bedriver ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är Intraservice en miljödiplomerad arbetsplats.

Intraservice är inne på en spännande resa med nya uppdrag och ansvarsområden. Vi arbetar bland annat med Göteborgs Stads övergripande digitaliseringsarbete.

Våra lediga tjänster på Intraservice finner du på Lediga jobb i Göteborgs Stad

Prenumerera på annonser via Facebook