Organisation och ledning i idrotts- och föreningsförvaltningen

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Kontaktuppgifter:

Direktör
Anders Ramsby
Telefon: 031-368 21 05
E-post: anders.ramsby@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Administration
Karin Hallgren
Telefon: 031-368 21 21
E-post: karin.hallgren@ioff.goteborg.se

Avdelningschef HR
Helena Onselius
Telefon: 031-368 21 22
E-post: helena.onselius@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Utveckling & ekonomistyrning
Lotta Lidén Lundgren
Telefon: 031-368 21 10
E-post: lotta.liden@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Fastighet
Ann-Charlotte Hellman
Telefon: 031-368 21 65
E-post: ann-charlotte.hellman@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Föreningsstöd
Tobias Gröndahl
Telefon: 031-368 21 40
E-post: tobias.grondahl@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Anläggning
Emir Slavotic
Telefon: 031-368 21 70
E-post: emir.slavotic@ioff.goteborg.se

Nämndfrågor
Moa Skyllberg Persson, nämndsekreterare
Telefon: 031-368 20 15
E-post: moa.persson@ioff.goteborg.se

Här är förvaltningens organisationsschema