Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av våra uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Gemensam byggprocess (GBP) är en gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag.

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Aktuellt

  • Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 18 juni

    Publicerad 19 juni 2019
    Idrotts- och föreningsnämnden hade möte den 18 juni. Politikerna tog bland annat beslut om att bevilja ett antal bidrag till föreningar. Till exempel fick Billdals ridklubb bidrag och förlängd kommunal borgen - för att bygga ett karantänstall, ett lösdriftsstall och ordna hårdgörning av hage och Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb fick bidrag och kommunal borgen för att lägga om taket på föreningens tennis- och badmintonhall.