Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av våra uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Gemensam byggprocess (GBP) är en gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag.

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Aktuellt

  • Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 12 februari

    Publicerad 13 februari 2019
    Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 12 februari. Politikerna tog bland annat beslut om att förvaltningen ska ta fram förslag på åtgärder för ekonomi i balans och att bygga en aktivitetspark för lek, dans, motion och idrott på Heden, istället för den uttjänta isbanan.
  • Byggtransporter kan påverka föreningar verksamma vid Välen

    Publicerad 19 september 2018
    Under perioden oktober 2018 till mars 2019 förekommer en del byggtrafik vid Välens idrottsområde i Västra Frölunda. Det beror på att Kretslopp och vatten bygger ett dammsystem intill Stora Ån för att rena dagvattnet och minska föroreningarna i ån och Välenviken.