Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen skapar förutsättningar så att fler göteborgare kan leva aktiva och hälsosamma liv. Därför stöttar vi Göteborgs föreningar och ansvarar för kommunala idrotts- och motionsanläggningar.

Organisation och ledning

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Vision och verksamhetsidé

Läs om vår vision och verksamhetsidé.

Idrott & förenings sidor på Facebook

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av våra uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Så behandlar vi personuppgifter

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Aktuellt