Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av våra uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Gemensam byggprocess (GBP) är en gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag.

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Aktuellt

  • Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 13 februari 2020

    Publicerad 13 februari 2020
    Idrotts- och föreningsnämnden hade möte den 13 februari. Politikerna tog bland annat beslut om att ge utvecklingsbidrag till flera föreningar som gör olika slags satsningar för att bredda sin verksamhet och nå fler barn och unga.
  • Göteborgs föreningspool har upphört

    Publicerad 20 januari 2020
    Vid årsskiftet 2019/2020 upphörde Göteborgs föreningspool – en verksamhet som drivits av idrotts- och föreningsförvaltningen. Detta då idrotts- och föreningsnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att avveckla verksamheten.
  • Färre konstgräsplaner snöröjs för att minska slitage och miljöpåverkan

    Publicerad 17 september 2019
    Från och med vintern 2020 snöröjer Göteborgs Stad tio konstgräsplaner, utöver elitarenorna Ruddalen 1, Valhalla IP och Got Event Bravida. Detta innebär att färre planer snöröjs än tidigare, men att livslängden på konstgräsplanerna ökar och miljöpåverkan minskar.