Kvalitet och utveckling

Här hittar du vår förvaltnings kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten är en lägesbedömning och analys av kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer.

Här kan du läsa om grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet är en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla elevernas undervisning.

Göteborgs stads skolor har en lång tradition av internationellt arbete som ökat den internationella kompetensen både hos våra elever och personal.

Skolan ska samverka med arbetslivet och närsamhället och verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. Samarbeten med externa aktörer kan berika och komplettera skolan, och möjliggör en viktig koppling till omvärlden utanför skolan.