Avfallsstatistik

Göteborgs befolkning uppgår till knappt 580 000 personer som alla lämnar avfall efter sig. Det har visat sig att när det är högkonjunktur i samhället blir det en större mängd hushållsavfall och tvärtom - när det är lågkonjunktur sjunker mängden hushållsavfall.

Mängden hushållsavfall

Här nedan kan du se hur mängden hushållsavfall från Göteborg har varierat över de senaste åren. Statistiken över hushållsavfallet är uppdelad i olika fraktioner – olika slags avfall.

Antalet invånare i Göteborg

År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

Räknat 31 december 579 281

571 814

548 166 541 115 533 260 526 054 520 374

Avfallsmängder

Avfallsmängder

År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

Total mängd hushållsavfall (ton) 217 008 220 503 220 039 218 866 215 599 214 746 220 004
Total mängd hushållsavfall (kg/invånare) 375 386 401 404 404 408 423
Restavfall (ton) 103 058 105 220 107 800 108 900 110 063 112 646 118 626
Restavfall (kg/invånare) 178 184 197 201 206 214 228
Bioavfall/matavfall (ton) 22 785 23 129 20 647 19 662 17 963 16 177 13 223
Bioavfall/matavfall (kg/invånare) 39 40 38 36 34 30 25
Grovavfall fastighetsnära (ton) 5 059 4 894 4 600 4 500 4 468 4 601 4 494
Grovavfall ÅVC (ton) 43 386 41 351 42 161 38 791 36 657 33 504 33 929
Grovavfall ÅVC (kg/person) 84 81 85,4 80 77 73 74
Grovavfall ÅVC (kg/besök) 178 136 148 144 138 134 139
Farligt avfall (ton)
Ej bilbatterier efter 2016
3 671 3 452 3 681 3 357 3 111 2 873 2 458
Farligt avfall (kg/invånare) 6,3 6,0 6,7 6,2 5,8 5,4 5,0
Farligt avfall exkl impregnerat trä
(ton) Ej bilbatterier efter 2016
930 909 987 976 962 922 841
Farligt avfall exkl impregnerat trä (kg/invånare) 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9
Elavfall (ton) 3 453 3 819 5 305 5 217 5 498 5 399 5 633
Elavfall (kg/invånare) 6,0 6,7 9,7 9,6 10,3 10,3 10,8
Slam från enskilda avlopp (ton) 19 079 18 895 20 500 19 700 18 316 17 511 17 515
Slam från fettavskiljare (ton) 8 998 8 105 8 000 5 900 7 962 6 168 5 896
Producent-ansvarsmaterial (ton) 34 114 36 888 33 818 36 174 35 606 37 529 38 757
Producent-ansvarsmaterial:
Förpackningar och tidningar
(kg/invånare)
59 65 62 67 67 71,3 74,5
- varav tidningar (ton) 4 918 7 188 11 397 13 966 14 841 17 170 19 077
- varav kartong (ton) 8 226 7 897 7 121 6 699 6 436 6 786 6 942
- varav plast (ton) 4 628 4 586 3 086 2 706 2 645 2 330 1 905
- varav glas (ton) 15 391 16 320 11 441 12 013 10 884 10 500 10 173
- varav metall (ton) 950 898 773 790 800 742 661

Matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling

År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

Andel villakunder med matavfallsinsamling (%) 57 55 48 44 43 36 29
Andel villakunder med hemkompost (%) 19 20 22 25 24 29 31
Andel lägenheter med matavfallsinsamling (%) - 80 77 74
Andel verksamheter med matavfallsinsamling (%) 54 53 47 41 39 38 33
Andel matavfall av tillgänglig mängd som samlas in (%) 38 45 38 38 35 32 28

Besöksfrekvenser

Besöksfrekvenser

År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

Antal besök på ÅVC 320 289 303 888 283 600 269 600 265 022 250 100 244 000
Antal besök Farligt-Avfall-bilen 3 798 6 199 7 500 6 500 6 300 6 622 5 399

Sorteringskvalité

Sorteringskvalitet

År 2019 År 2018

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

Andel farligt avfall i restavfall (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 0,4 0,8
Andel elavfall i restavfall (%) 0,41 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5
Andel förpackningsmaterial i restavfall (%) 36,9 37 34 34 27 27 28
Andel matavfall i restavfall (%) 25,7 26 28 28 29 31 32