Om Kretslopp och vatten

I 250 år drack göteborgarna orenat vatten som togs direkt från Vallgraven och kanalerna. Samma vattenkälla användes samtidigt som transportled och avfallsplats. Det fick duga för stadens invånare ända tills sjukdomsspridningen blev ohanterlig.

Det är fascinerande att man kan "tvätta" skitvatten så att det blir acceptabelt att hälla ut i naturen igen. Under vägen händer en hel del. Här är lite statistik över avloppsflödet i Göteborg.

Kretslopp och vatten producerar cirka 174 000 kubikmeter rent vatten per dag. Det är ungefär en halv kubikmeter rent vatten per invånare. Vattnet leds i 1 768 kilometer rör till konsumenterna. Delar man den sammanlagda rörlängden med antalet invånare i Göteborg blir det ungefär fyra meter per person.

Göteborgs befolkning uppgår till knappt 580 000 personer som alla lämnar avfall efter sig. Det har visat sig att när det är högkonjunktur i samhället blir det en större mängd hushållsavfall och tvärtom - när det är lågkonjunktur sjunker mängden hushållsavfall.

Varje kommun har en avfallsplan. Eftersom invånarna i kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund dagligen rör sig alltmer över kommungränserna, betyder gränserna allt mindre. Därför har Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö tagit fram gemensamma mål för hållbar avfallshantering.

Här hittar du de lagar och regler som främst styr Kretslopp och vattens arbete med avfall, vatten och avlopp. Det är miljöbalken, Göteborgs Stads avfallsplan och avfallsföreskrifter, ABVA - allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, avfallsförordningen och lagen om allmänna vattentjänster.

Här hittar du blanketter som du kan ha nytta av när du beställer tjänster för vatten, avlopp och avfall av Kretslopp och vattens kundservice.