Skolinformation

Kretsloppstänkande och andra miljöfrågor har idag en framträdande roll i skolarbetet. Vi har samlat tips och information om hur eleverna i Göteborgsområdet kan släcka sin informationstörst.

Intresse för miljöfrågor kan aldrig starta för tidigt. Att skaffa sig kunskap om kretsloppsfrågor är viktigt och ju tidigare ett intresse väcks desto bättre. Med hjälp av de här sidorna hoppas vi att kunna ge inspiration till spännande och lärorika utflykter, besök och annorlunda lektioner.

Upplevelseprogram för gymnasieklasser - konsumtionsspelet "Outside the box"

Studiebesök i verkligheten

Svenskt vattens vattenskola för lärare och barn

En härlig trio

Som lärare i Göteborg kan du beställa vårt tryckta skolmaterial och läromedel utan kostnad.

Kajmans kalas – om resurshushållning. Förskoleklass till åk 2.

Latrino och hans vänner – om toalettvett och kranvatten. Förskoleklass till åk 2.

Matina och hennes vänner – om hur matavfall blir biogas. Åk 1–4.

För förskolan finns Den magiska komposten att lyssna på eller att ladda ner och läsa själv.

Beställning och kontaktuppgifter

Mer information om materialet finns på En värld utan sopor. Där finns också information om hur du beställer materialet. Har du frågor kan du kontakta:

Karin Theorin Mägi
Kretslopp och vatten
karin.theorin.magi@kretsloppochvatten.goteborg.se
031-368 27 62