Lektionstips för skolor

Att vara sopspion hemma i några dagar kan vara en intressant upplevelse! Likaså att källsortera en vanlig soppåse med hjälp av våra sorteringsbilder. Nedan presenterar vi några fler lektionstips med miljöinriktning.

Tipsen är tänkta som inspiration och du kan givetvis hitta på egna arbetsuppgifter om du önskar det. Det finns både förslag på praktiska uppgifter som eleverna kan göra och tips på diskussionsämnen som ni kan ta upp i klassen. Vi har försökt hitta tips som kan passa alla olika ålderskategorier. Det är bara att välja och vraka.

Eleverna hittar svaren till alla frågor genom att leta på vår hemsida eller länka sig vidare via våra länktips.

Några dagar som toalett- och sopspion

Låt varje elev under några dagar undersöka vad för slags skräp som slängs i toaletten och i soppåsen hemma hos dem. Låt dem också ställa några frågor till föräldrarna för att ta reda på hur mycket kunskap de har om vad som ska slängas var. Eleverna kan också i grupp undersöka hur ni gör på skolan. Dels i klassrummet med papper osv, dels i skolmatsalen.

Några frågor kan vara:
Finns det en miljöpolicy på skolan?
Görs skolböckerna av returpapper?
Finns det kompost på skolan?
Hur tar ni hand om pappret i klassrummet?
Används miljövänliga rengöringsmedel?

Låt eleverna källsortera

Fyll en plastpåse med blandat avfall och sortera tillsammans med eleverna. Använd gärna våra sorteringsbilder (som finns som pdf längst ner på den här sidan) och lägg på golvet eller på olika bord så blir det lättare. Har ni sorterat väl märker ni hur lite restavfall som egentligen finns kvar i soppåsen, det som också kallas brännbart.

Sortera avfallet så här:

 • Förpackningar (plast, papp och metall)
 • Glas
 • Papper och tidningar
 • Farligt avfall
 • Biologiskt avfall
 • Restavfall

Ta gärna en tur till en återvinningsstation och lägg de utsorterade förpackningarna, tidningarna och pappret i rätt behållare.

Gräv ner skräp

Det är lätt att tro att det vi slänger försvinner, men så enkelt är det inte. För att illustrera det kan ni mäta ut en naturruta i närheten av skolan och i jorden gräva ner olika material. Gå sedan i olika intervaller tillbaka och gräv upp hålet och se vad som har hänt.

 • Vad har hänt med äppelskrutten efter en vecka?
 • Vad har hänt med tidningen efter en månad?
 • Vad har hänt med konservburken efter tre månader?

Ta reda på:

 • Vad kan man göra med en återvunnen plastflaska?
 • Vad är en återvinningscentral och vad gör man där?
 • Vad är farligt avfall och var lämnar man det?
 • Hur många bildäck samlas in i Sverige varje år? Hur många samlades in Göteborg?
 • Vilken stad är bäst på att samla in plastförpackningar, tidningar, glasflaskor och så vidare?
 • Vem hämtar avfallet i Göteborg?
 • Vilka olika alternativ finns i Göteborg för att ta hand om avfall?
 • Varifrån får Göteborg sitt dricksvatten?
 • Hur går det till när man renar vatten?
 • Räkna ut priset för en flaska kranvatten kontra en flaska vatten som man köper i affären.

Svenskt vattens hemsida kan du få fler idéer på spännande lektioner om vatten.