Mötestider i nämnden för kretslopp och vatten

Här hittar du Kretslopp och vattennämndens sammanträdestider för år 2019.

 • Onsdag 23 januari
 • Onsdag 6 februari
 • Onsdag 20 mars
 • Tisdag 23 april
 • Onsdag 29 maj
 • Onsdag 19 juni
 • Onsdag 28 augusti
 • Måndag 23 september
 • Onsdag 16 oktober (ordinarie budgetmöte)
 • Tisdag 22 oktober (eventuellt extra budgetmöte)
 • Onsdag 27 november
 • Onsdag 11 december

Mötena börjar kl 16.00.