Anne Lundgren

Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering och hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall.

Kretslopp och vatten är en förvaltning ledd av Kretslopp och vattennämnden i Göteborg Stad.

Eftersom Kretslopp och vattennämnden är en nämnd som beställer tjänster från andra utförare är det andra förvaltningar och bolag som tar hand om göteborgarnas avfall och avloppsvatten.

Här hittar du redovisningsdokument och rapporter från förvaltningen Kretslopp och vatten. Handlingarna kan vara av ekonomisk art eller innehålla teknisk rapportering, utredningar eller vara forskningsrelaterade.

Kretslopp och vatten värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och varför. Allt görs på ett säkert och lagligt sätt enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Kretsloppstänkande och andra miljöfrågor har idag en framträdande roll i skolarbetet. Vi har samlat tips och information till eleverna i Göteborgsområdet på en egen sida som heter Läromedel om kretslopp..