Hållbar konsumtion

Verksamheten ”Hållbar konsumtion” arbetar för att göra det enklare för dig som är boende, besökare och företagare att göra medvetna och hållbara val. Vi erbjuder föreläsningar och deltar vid olika mötesplatser som till exempel mässor, inspirationsdagar och andra tillfällen där vi inspirerar till hållbar konsumtion.

Hållbar konsumtion kan exempelvis vara att:

  • äta mat som är producerad med hänsyn till miljön
  • köpa produkter som är rättvist handlade
  • dela på saker istället för att äga allt själv
  • ta hand om och vårda dina saker så att de håller länge

Föreläsningar

Våra föreläsningar vänder sig till företag, organisationer och skolor och har som syfte att inspirera till, och öka kunskapen om hållbar konsumtion. Vi anpassar föreläsningen efter era behov och kan exempelvis prata om:

  • hållbar mat
  • rättvis handel
  • kemikalier i vår vardag
  • kollaborativ och delandets ekonomi
  • klädkonsumtionens påverkan på människa och miljö

Hur kontaktar jag ”Hållbar konsumtion”?

Du kan skicka e-post till oss om du vill ha en föreläsning, har frågor om vårt arbete eller om du vill samarbeta med oss.

hallbar@kom.goteborg.se