Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som bor i Göteborg. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Vilken hjälp kan jag få av budget- och skuldrådgivningen?

Våra budget- och skuldrådgivare kan ge dig information och råd exempelvis kring:

Budgetrådgivning

  • att gå igenom din vardagsekonomi
  • att göra en budget
  • att få en bättre balans i vardagsekonomin

Skuldrådgivning

  • att se över dina skulder
  • hjälp att finna en väg ut ur skuldsättningen
  • att ansöka om skuldsanering

Rådgivning till företagare

Våra budget- och skuldrådgivare kan ge information och råd kring budgetrådgivning och skuldsanering för dig som är enskild företagare med enklare ekonomi.

Utbildning och föreläsningar

Vi ger föreläsningar till grupper och organisationer. Det kan till exempel vara information till pensionärsorganisationer eller föreningar. Föreläsningarna anpassas efter vilken grupp det är.

Hur kontaktar jag budget- och skuldrådgivningen?

Du kan få rådgivning via webb, e-post, telefon eller besök. Rådgivarna har tystnadsplikt. Här hittar du våra webbsidor med information om budget-och skuldrådgivning.

Kontaktuppgifter

Budget- och skuldrådgivning