Nämnden för inköp och upphandling

Nämnden för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpscentral med uppdraget att driva centraliserad inköpsverksamhet med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster.

Här hittar du politikerna i nämnden för inköp och upphandling.

Nämnden för inköp och upphandling har ett politiskt ansvar för Göteborgs Stads samordnade upphandling och strategiska inköpsprocess. Nämnden ska verka för ett hållbart samhälle för göteborgaren.

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för inköp och upphandling.

Här kan du söka efter Upphandlingsbolagets handlingar och protokoll.