Mötestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår av kallelsen/föredragningslistan.

Handlingar

Handlingar till nämndens sammanträden hittar du under Nämndhandlingar.

Sammanträdesdatum 2022

8 februari

15 mars

26 april

7 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

14 december