Om Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborgs Stad har fått ett nytt internbolag, Göteborgs Stads Leasing AB. Bolaget är resultatet av sammanslagningen mellan de tidigare internbolagen Kommunleasing och Gatubolaget. Det nya bolaget erbjuder stadens verksamheter samma tjänster som de tidigare bolagen gjorde.

Göteborgs Stads Leasing AB är ett av stadens internbolag. Bolaget vänder sig endast till stadens verksamheter. Göteborgs Stads Leasing AB erbjuder stadens förvaltningar och bolag kostnadseffektiva leasingavtal inom finansiell och operationell leasing av lös egendom.

Bolagets uppdrag

  • Bolaget ska svara för Göteborgs Stads sammantagna behov av miljösmarta fordon, maskiner och varutransporter samt framtidens innovativa lösningar inom området. Detta ska göras genom operationell eller finansiell leasing.
  • Bolaget ska också svara för stadens behov av leasing av lös egendom genom att erbjuda enkla, begripliga och kostnadseffektiva leasingavtal inom finansiell leasing.
  • Bolaget har också uppdraget att erbjuda Stadens anställda en hyrcykel (personalcykel) vilket är en del av stadens beslut om en cykelförmån till samtliga anställda inom Göteborgs Stad.
  • Bolaget ska dessutom stödja stadens förvaltningar och bolag vid avyttring av anläggningstillgångar.

Du kan läsa mer om oss på vår webbplats - Leasing och varutransporter i staden