Mötestider i styrelsen för Göta Lejon

Göta Lejons styrelse sammanträder nästan varje månad, med uppehåll under sommaren.

Under 2019 sammanträder styrelsen följande dagar:

22 januari
12 februari
8 mars (årsstämma)
16 april
11 juni
17 september
22 oktober
19 november
10 december