Mötestider i styrelsen för Göta Lejon

Göta Lejons styrelse sammanträder nästan varje månad, med uppehåll under sommaren.

Under 2018 sammanträder styrelsen följande dagar:

25 januari
9 februari
8 mars (årsstämma)
27 mars
24 april
12 juni
18 september
23 oktober
20 november
11 december