Om Internationella avdelningen

Göteborgs Stad samarbetar internationellt för att främja Göteborgs intressen samt bidra med goda erfarenheter och exempel. Samverkan mellan Göteborgs Stad, akademin, näringslivet och civilsamhället ger goda möjligheter till ett framgångsrikt samarbete med omvärlden.

Internationella avdelningen på stadsledningskontoret stödjer kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i att samordna Göteborgs Stads internationella samarbete inom fem huvudområden.

  • Samarbete med andra städer
  • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk
  • Omvärlds- och intressebevakning
  • Internationella projekt
  • Besök

Internationella avdelningen arbetar nära Göteborgs Stads kontor i Bryssel, Gothenburg European Office, vars huvuduppgift är att representera Göteborgs Stad och Göteborgssamhällets aktörer gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel.

Kontaktpersoner

Gunilla Bökmark
Internationell chef
Telefon: 031-368 06 34
E-post: gunilla.bokmark@stadshuset.goteborg.se 

Petra Senthén
Sammanhållningspolitik (EU)
Telefon: 031-368 03 35
E-post: petra.senthen@stadshuset.goteborg.se

Erik Hellström (tjänstledig)
Besökshantering, vänorter 
Telefon: 031- 368 00 89
E-post: erik.hellstrom@stadshuset.goteborg.se

Thanos Pinakas
Internationella organisationer
Telefon: 031-368 00 64
thanos.pinakas@stadshuset.goteborg.se

Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel