Branschspecifika internationella organisationer, nätverk och projekt

Branschspecifik innebär att organisationen har en speciell inriktning, till exempel näringsliv eller energi och att detta överensstämmer med respektive förvaltning och bolags specifika uppdrag. En förvaltning eller ett bolag kan vara medlem i en eller flera internationella organisationer.

Stadslandet Göteborg arbetar med att stötta små- och medelstora företag att utveckla sina affärer med hållbarhetsperspektivet i fokus. På våra mötesplatser fångar vi upp, stöttar och utvecklar nya affärsidéer i samverkan med invånare, förvaltningar, företag, föreningar och forskare. Medskapande och delaktighet är grunden till vårt arbete.

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer sker genom nätverksaktiviteter eller projekt.

Trafikkontoret deltar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet. Målet är att möta de utmaningar staden står inför när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Vi arbetar tillsammans med många olika aktörer inom akademi, forskningsstiftelser, bolag, andra städer och organisationer.