EU-projekt inom Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar och näringslivet i medlemsländerna står sig i den globala konkurrensen.

EU-projekt 2018

Göteborgare långt från arbetsmarknaden, Göteborgs Stads anställda i behov av kompetensutveckling samt trafikplanerare som utvecklar smarta transportlösningar har varit de största målgrupperna för stadens EU-finansiering under 2018. Totalt har 50 projekt i staden fått närmare 40 miljoner kronor från EU. Det är en fortsatt minskning av både EU-projekt och EU-finansiering. Samtidigt är stadens EU-projekt allt mer inriktade på långsiktiga mål som Älvstaden och en jämlik stad.

Mest pengar till trafiknämnden och Östra Göteborg

Mest EU-finansiering per verksamhet (fem miljoner kronor) har gått till trafiknämnden och stadsdelsnämnden Östra Göteborg. EU-finansiering förutsätter vanligtvis att verksamheten själv bidrar med finansiering och samarbetar med andra organisationer. Samarbetsorganisationerna bidrar då också med finansiering och får EU-stöd. Därmed blir projekten ofta stora, både när det gäller pengar och organisation.

EU-projekten stärker samverkan inom Europa

Göteborgs Stad samarbetar med många olika organisationer, bland annat statliga myndigheter, forskningsinstitut och science parks liksom andra större städer i Europa. Gemensamt för EU-projekten är att de på längre sikt ska stärka samverkan inom Europa, så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar och näringslivet i medlemsländerna står sig i den globala konkurrensen.

EU-projektet UngÖst ska motverka kriminalitet bland unga

Göteborgs Stad har sammanställt alla projekt som har fått EU-finansiering i en lista, som du hittar längst ner på denna sidan.

Ett tydligt exempel på stadens EU-projekt är UngÖst. Det är ett projektsamarbete med liknande verksamheter i London, Hamburg, Porto och Palermo. UngÖst arbetar för att minska problem med kriminalitet bland unga och att öka känslan av delaktighet i samhället bland unga i stadsdelen Östra Göteborg.

Här kan du läsa mer om EU-projektet UngÖst

Mer information

Läs mer om EU:s satsningar på webbsidan för Riksdagens EU-upplysning eller Europakommissionens informationskontor Europa Direkt Göteborgsregionen.

Filer och dokument