Hemlöshet

Göteborgs stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd.

Göteborgs stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd.

Kommunfullmäktige beslutade att anta Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet den 7 maj 2015. Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019 att fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny plan mot hemlöshet för perioden 2020-2022 och att nuvarande hemlöshetsplan (2015-2018) förlängs att gälla under 2019.

Här kan du få svar på en del av de vanligaste frågorna om hemlöshet, hemlöshetsplan och de strategier som tagits fram. Har du frågor som du inte hittat svar på, ta del av hemlöshetsplanen till höger på sidan längst ner på denna sida.

EU-migranter slår sig ner på ängar, parkeringsplatser och ibland mitt i staden utan att fråga markägaren. De sätter upp tält, bygger hyddor eller bor i husvagnar och bilar. Här kan du läsa frågor och svar från Göteborgs Stad om de illegala bosättningarna.

I Göteborg vistas EU-medborgare från olika länder, som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Här kan du läsa om vad Göteborgs Stad gör för de utsatta EU-medborgarna.