Lediga jobb i Göteborgs Stad

Tillsammans med drygt 55 000 kolleger skapar du en hållbar stad och hållbar arbetsplats. Hos oss ska du kunna kombinera utmanande uppdrag med en meningsfull vardag på och utanför jobbet. Välkommen att söka jobb i Göteborgs Stad!

Insatschef med profil som handläggare inom operativ ledning

Arbetsbeskrivning

Som insatschef med profil som handläggare inom operativ ledning arbetar du i en spännande kombitjänst där du både agerar som räddningsledare vid komplexa olyckor, utgör en kunskapsresurs inom området operativ ledning, handlägger avdelningens arbetsuppgifter samt utvecklar och ansvarar för individuella kompetensområden inom området.

Rollen som insatschef är ett arbete med både bredd och djup där du kan stå som räddningsledare vid komplexa olyckor, samverka och möta andra samhällsaktörer på motsvarande nivå inom insatsförberedande frågeställningar, t.ex.' class='Extern'>t.ex.' class='Extern'>t.ex.' class='Extern'>t.ex. insatsplanering, övning, risk- och hotbildsbedömning, men också behöva lägga tid och kraft på att genom analys, dokumentation och ledarskap bidra till att vägleda den egna organisationen i förhållningssätt, agerande och resursutnyttjande vid räddningsinsatser. I tjänsten ingår omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och samverkan med andra samhällsaktörer inom ett eller flera, för verksamheten viktiga, områden.

För översyn och behov att förstärka på enheten är:
• Handläggning och verksamhetsutveckling inom avdelningens ansvarsområden mot farlig verksamhet.
• Handläggning och utredningsuppdrag inom förbundets räddningsberedning, t.ex.' class='Extern'>t.ex.' class='Extern'>t.ex.' class='Extern'>t.ex. beredning av ställningstaganden kring räddningstjänstens roll och förmåga som ingångsvärden till samhällsplanering samt gentemot anpassning av förbundsövergripande rutiner och styrdokument mot nya risker och komplex byggnation, såsom t.ex.' class='Extern'>t.ex.' class='Extern'>t.ex.' class='Extern'>t.ex. höga hus och undermarksanläggningar.
• Ledning och utveckling i förbundets förmågegrupp för Farliga ämnen (CBRN) eller Brand i byggnad.
• Delaktighet som insatschef i förbundets engagemang inom Ringhalsberedskapen.
• Deltagande i arbetet med förbundets spridningsutlåtanden och kontakt med rätts-väsendet.

Beroende på personlig lämplighet och erfarenhet, i denna och samtidiga rekryteringar till avdelningen och eventuell omfördelning inom befintlig personalgrupp, kommer de administrativa dagtidsarbetsuppgifterna till stor del att fyllas med cirka 2 - 4 områden från listan ovan. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid. Du förväntas aktivt delta i förbundets utveckling inom kompetensområdet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har brandingenjörsexamen från teknisk högskola med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB) eller annan likvärdig utbildning. För dig som söker internt och har lång erfarenhet av Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet gäller lägst Räddningsledning B (Brandmästare enligt äldre utbildningssystem) samt Tillsyn B. Rekryteringen kommer vara öppen även för dig som är internsökande och som idag innehar tjänst med krav på Tillsyn B enligt förbundets handlingsprogram, men ännu inte genomfört utbildningen. Dock kommer genomförd utbildning ses som meriterande.

Du har minst fyra års erfarenhet inom räddningstjänstens verksamhetsområde och vana och erfarenhet av att leda och självständigt driva projekt och utvecklingsarbete. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska, och har B-körkort. För anställning krävs godkänt självskyddstest (läkarundersökning, rullbandstest, arbets-EKG) och stresstest.

För att lyckas i rollen ska du vara kvalitetsmedveten och drivande med hög initiativförmåga att ta ansvar för utveckling. Du trivs såväl med att arbeta självständigt som i nära samarbete med andra. Det är viktigt att du har en analytisk förmåga baserad på modelltänkande och systemförståelse, vilket innebär att kunna se strukturer och sammanhang och ha en förmåga att använda abstraktioner (modeller) som arbetsredskap. När du fått ner detta på papper, whiteboard eller i dator kan du i det personliga mötet få en mottagare att utveckla sin förståelse. Ditt ledarskap kännetecknas av helhetssyn, situationsanpassning och mod genom att du verkar som föredöme, visar omtanke om individen, är lyhörd, ställer tydliga krav och inspirerar och motiverar till att nå mål och skapa resultat.

Övrig information

Anställning:
Heltid 38,25 timmar/vecka enligt Allmänna bestämmelser (AB) samt jour 7 timmar/vecka. En förändring av systemet med kombitjänster för operativ ledning har arbetats fram och med denna rekrytering siktar vi nu på att verka 8 i funktionen vilket innebär att schemakonstruktionen f.n. är under överseende, vilket kan påverka arbetstidsmåttet. Fler i funktionen ger bl.a. ökad möjlighet för uppföljning och genomgång efter större insatser samt ökad möjlighet till avlösning inom gruppen. De administrativa handläggaruppgifterna är förlagda under dagtid.
I framtiden kan det bli aktuellt med tidsbegränsade förordnanden i förbundets operativa roller och/eller växeltjänst mot ren dagtid eller annan schemalösning, permanent eller periodvis.
Arbetsgivaren ser inte att villkoren i tjänsten kvalificerar till särskild avtalspension.

I denna rekryteringsomgång avser inte arbetsgivaren att ta ut avlösare till insatschefsfunktionen.
Du som går vidare i urvalsprocessen kommer att få genomföra ett personlighets- och problemlösningstest och ev. självskyddstest och stresstest, vilket är planerat att genomföras under vecka 10 - 12. Stresstest kommer att genomföras om erfarenhet från räddningsledarrollen på Räddningstjänsten Storgöteborg saknas. Intervjuer är planerade under vecka 13 - 16. Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt förbundets policy i samarbete med vår företagshälsa.

Om Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vårt uppdrag innebär att förebygga och begränsa olyckor, genomföra räddningsinsatser samt arbeta aktivt med samhällets risk- och hotbildsanalyser. RSG deltar i räddningstjänstens utveckling genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsplats med 850 anställda där idéer och initiativ är välkomna. Om du gillar att arbeta för och med människor kommer du att trivas här. Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till olika träningsaktiviteter på arbetsplatsen.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum
2019-02-28
Referensnummer
Diarienummer: 0102/19

Anställningsvillkor

Omfattning
Heltid
Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Daniel Gillesén

tf Avdelningschef
Telefon: 031-3352952
E-post: daniel.gillesen@rsgbg.se

Annika Celegin

HR-specialist
Telefon: 031-335 29 27
E-post: annika.celegin@rsgbg.se

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln

Telefon: 031-335 26 00

Dela annonsen