Skotta snö

Vintertid har du som fastighetsinnehavare ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar utanför din tomt. Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsinnehavare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.

Vi börjar sopa upp flisen från gång- och cykelbanor

26 februari 2021

I januari flisade vi alla gång- och cykelbanor som normalt saltas. Under kommande veckor börjar vi sopa upp flisen eftersom vi fått milt väder. Blir det halka på nytt kommer vi enbart salta dessa ytor fram till den 15 april.

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för snöröjning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. När gångbana saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler – då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana.

Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan (det kan till exempel finnas en gräsmatta eller plantering emellan) så har du ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från tomtens/fastighetens gräns.

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att skaffa grus för att exempelvis kunna grusa trottoaren vintertid.

Kommunen sköter snöröjning vid hållplatser

Har du en busshållplats eller spårvagnshållplats direkt utanför din fastighet så kan du med varm hand lämna över den till kommunen, som sköter vinterväghållningen på alla hållplatslägen.

Här kan du läsa mer om stadens snöröjning och halkbekämpning