Papperskorgar och skräp

Göteborg ska vara en ren stad, både till vardag och fest. Fler och nya papperskorgar och mer städning är några åtgärder som kommunen gör för att minska nedskräpningen.

Göteborgs Stad vill minska nedskräpningen i Göteborg och arbetar hela tiden för att staden ska upplevas som omhändertagen.

Papperskorgar

Idag finns det cirka 4300 papperskorgar i Göteborg. Ungefär hälften av dessa är "Göteborgspapperskorgen" som har utformats i samarbete med Chalmers. Göteborgspapperskorgen är orange för att synas bättre och många av dem har askfat i locket. 140 av papperskorgarna har utrustats med speciella returrör för att öka återvinningen. Papperskorgarna töms olika beroende på var i staden du befinner dig. I centrala staden töms papperskorgarna en gång per dag.

Skräp

Städningen i Göteborg ser olika ut beroende på var i staden du befinner dig.

Centrala staden städas minst en gång i veckan mellan oktober-april. Mellan maj och september städas området oftare. Både sopmaskin, plocktänger och borstar används vid städningen. Under sommarmånaderna spolas också vissa ytor rena, till exempel Lejontrappan i Brunnsparken och trappan där Paddan lägger till vid Kungsportsplatsen. Övriga delar av staden städas efter behov.

Tänk efter före, och var, du slänger ditt skräp

Mycket pengar läggs på städning, som kanske hade kunnat användas till andra saker. Med kampanjen Tänk vill Trygg, vacker stad fokusera på att förändra synsättet på nedskräpning och få fler att använda papperskorgen istället för att slänga skräpet på marken.