Skötsel, städning och snöröjning

Här hittar du information om hur kommunen sköter gator och allmänna platser året om, till exempel om hur vi sopar upp grus och sand från våra gator och cykelvägar.

Staden städas. Varje dag. Året om. Men på olika platser och enligt olika scheman.

Göteborg ska vara en ren stad, både till vardag och fest. Fler och nya papperskorgar och mer städning är några åtgärder som kommunen gör för att minska nedskräpningen.

Så här sköts cykelbanorna i Göteborg under året.

Alla lekplatser ses över en gång i veckan och besiktigas mer utförligt en gång vartannat år.

Göteborg har cirka 2000 hektar kommunal parkmark. Parkerna är viktiga mötesplatser och rekreationsområden för både göteborgare och besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga i stadens parker är det viktigt att de är välvårdade.

Göteborgs Stad vill att det ska finnas en variation i stadsmiljön och det gäller även gräsmattorna. Därför klipper vi gräsmattorna olika ofta.