Blomlådor som trygghetsåtgärd

Vi arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten i Göteborg på olika sätt. Men om du upplever att bilisterna ändå kör för fort där du bor så kan blomlådor vara något för din bostadsgata.

Öka trafiksäkerheten på er gata - men läs det här först

Blomlådor fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Samtidigt ser de trevliga ut. Vill ni placera ut blomlådor på er gata finns det några allmänna regler som ni måste följa. 

Först och främst så måste ni söka tillstånd hos trafikkontoret, eftersom alla gator inte lämpar sig för blomlådor. Vi på trafikkontoret beslutar också om var blomlådorna ska placeras. Allt för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt.

Har du frågor eller vill ansöka, kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Allmänna bestämmelser

Villkor

  • Du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata där de ska placeras. 
  • Gatan måste ha utfarter från villor. 
  • Berörda grannar ska lämna skriftligt medgivande på din ansökan. 
  • Häckar och planteringar vid utfarter i villaområden och på bostadsgator ska vara klippta enligt gällande bestämmelser. Inom sikttriangeln från villautfarter får växtligheten inte vara högre än 80 cm. 

Skötsel

Blomlådorna ska byggas enligt trafikkontorets ritning (som du får när tillståndet beviljats). Ni bekostar själva tillverkningen av lådorna, planterar blommor och sköter dem. När tillståndet går ut, eller om det av någon anledning skulle dras in, bekostar ni även borttransport av lådorna. Lådorna får vara utplacerade på gatan från och med den 1 maj till och med den 1 november, det vill säga ej under vintertid då det måste finnas plats för snöröjning. Om gruset på gatorna inte har sopats i området före den 1 maj kan ni antingen själv sopa under blomlådorna eller vänta med utplaceringen tills sopningen gjorts.

Placering

Det måste finnas en fri sikt på minst 50 meter på var sida om blomlådorna. De får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter och avståndet till närmsta blomlådegrupp ska vara minst 75 meter.

Filer och dokument