Framkomlighet

Gator, torg och gångstråk ska vara tillgängliga för alla. Staden har ett stort ansvar, men även du som är fastighetsägare.

Skottning. Sandning. Sopa upp gruset. Klippa häcken så den inte skymmer trafiken. Ditt ansvar som fastighetsägare sträcker sig en bit utanför din tomt. Det har kommunfullmäktige beslutat.

Du som är fastighetsägare ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Detta gäller fastighetsägaren med flera stora fastigheter, men även du som bor i villa eller radhus.

Ett gemensamt ansvar för vår gemensamma stad

Här kan du få enkla tips om hur vi gemensamt gör det bättre i staden.

Tillsammans tar vi hand om Göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare

Vad innebär fastighetsägarens ansvar?

Ditt ansvar som fastighetsägare är fastställt av kommunfullmäktige i Lokala föreskrifter om gaturenhållning i Göteborgs kommun.

När det är halt eller snöar

Då måste du skotta, sanda eller grusa för att undvika olyckor. På gångbanor, trottoarer och trappor utanför din egen tomt får saltmängden i sand och grus vara max två procent. Om trafikkontoret plogar upp snö så att det täcker hela den trottoar eller gatbredd som du ska sköta, så försvinner din skyldighet så länge snön ligger kvar.

Men tänk på att skotta upp hål i vallen så att du kan få din tidning och post och att dina sopor kan hämtas.

Häckar och träd

Häckar och träd som växer intill gång- och körbanor riskerar att skymma sikten för dem som går, cyklar eller kör bil. Barn är extra utsatta eftersom de kan dölja sig bakom till exempel en hög häck.

Förvuxna träd och häckar kan också göra det svårt att nå din brevlåda eller soptunna. Därför är det viktigt att se till att buskar och träd blir klippta och beskurna.

Städning och ogräs

Barmarksansvaret sträcker sig över hela året - även under vintern när det inte ligger någon snö. Tänk särskilt på att kratta bort höstlöven, att ta upp sand eller stenflis på våren och att hålla rent från skräp och ogräs.

Några enkla regler

Det finns några enkla regler att följa för att Göteborg ska vara en trevlig, framkomlig och trafiksäker stad. Det är inte så jobbiga saker och går smidigare om vi hjälps åt.