Lånecyklar (Styr & Ställ)

Styr & Ställ är stadens lånecyklar som funnits runt om i centrala Göteborg sedan 2010.

Nu är nya Styr & Ställ här

Inledningsvis kommer en tredjedel av stationerna och ca 1000 cyklar att finnas på plats, stationerna kommer att byggas ut successivt och systemet beräknas vara fullt utbyggt i juli/augusti med ca 130 stationer och 1750 cyklar.


Så fungerar de nya cyklarna

För dig som vill använda en lånecykel kommer det nya Styr & Ställ-systemet att innebära många nya fördelar. Cyklarna blir bättre, kommer att finnas på fler platser, och blir smidigare att låna och lämna tillbaka. Så här fungerar de nya cyklarna:

  • Ett årskort kommer att kosta 300 kronor. Det ger 30 minuters fri cykling för varje lånetillfälle, därefter tillkommer avgift.
  • Antalet cyklar utökas från 1000 till 1750 cyklar i Mölndal och Göteborg.
  • De nya cyklarna har 7 växlar istället för tidigare 3 växlar.
  • Cyklarna låses upp med app, med en kod eller med ett fysiskt kort
  • Återlämning sker vid station, så du behöver inte längre leta efter ett ledigt ställ.
  • Tidigare fanns cyklar i mån av tillgänglighet, nu finns det möjlighet att boka en cykel i förväg.
  • De nya stationerna kommer att finnas på betydligt fler platser än tidigare, se karta. Det kommer att vara möjligt att cykla varsomhelst, men för att kunna avsluta sin cykeltur behöver man lämna tillbaka cykeln vid en station.

Registrera dig för att använda en cykel

För att kunna låna en Styr & Ställ-cykel behöver du registrera dig. Det gör du enkelt i Styr & Ställ-appen, på Styr & Ställs webbplats, genom att ringa kundservice för Styr & Ställ eller genom att besöka en av de fyra fysiska terminalerna för Styr & Ställ i Göteborg och Mölndal.

Om du varit registrerad som kund för gamla Styr & Ställ måste du registrera dig på nytt i det nya systemet eftersom det är ett helt nytt system och en helt ny leverantör.

Köp ett årsabonnemang eller enkelbiljetter

Ett årskort för nya Styr & Ställ kostar 300 kronor och ett månadskort 90 kronor. Det ger 30 minuters fri cykling för varje lånetillfälle, därefter tillkommer en avgift på 10 kr per påbörjad halvtimme. Med enkelbiljett kostar varje påbörjad halvtimme 20 kr.

Priset för ett årskort har höjts jämfört med det gamla Styr & Ställ-systemet vilket bland annat beror på att nya Styr & Ställ inte längre kommer att vara finansierat av reklam, att Styr & Ställ-området utökas och att de gamla cyklarna byts ut mot nya och modernare. Kostnaden för ett årsabonnemang är fortfarande låg i jämförelse med andra städer med lånecykelsystem såväl i Sverige som utomlands, där prisintervallet för årsabonnemang ofta ligger runt 400-1200 kronor.

Styr & Ställ erbjuder följande lanseringserbjudanden:

  • Alla registrerade användare får till och med 2020-07-12 en gratis resa om dagen på upp till 30 minuter gratis. Allt man behöver göra för att ta del av erbjudandet är att registrera sig och aktivera sitt konto.
  • Till och med 2020-08-31 kan man även köpa årskort till 20 procent rabatt. Ett årskort kostar under den perioden 240 kr

Hämta och lämna cykeln vid en station

När du ska låna en cykel hämtar du den vid en station och låser upp den med hjälp av din smarta telefon, det kort som du kopplat till Styr & Ställ (exempelvis ditt Västtrafikkort) eller med hjälp av en kod som du knappar in på cykeln. I det nya systemet kan du förboka en cykel, för att vara säker på att det ska finnas en tillgänglig när du behöver den.

När du hämtat en cykel kan du cykla, parkera och låsa den varsomhelst, men du fortsätter betala för lånet till dess att du lämnat tillbaka cykeln på en station. Vid de nya stationerna kan du alltid lämna din cykel även om det är fullt i cykelstället eftersom det finns en virtuell zon runt stationen som känner av att du lämnat tillbaka cykeln.

Styr & Ställ byter leverantör våren 2020

Upphandlingen av det första systemet med Styr & Ställ gjordes 2008 och avtalet går ut i februari 2020. Eftersom Göteborg vill kunna fortsätta erbjuda lättillgängliga cyklar runt om i staden har en upphandling av ett nytt avtal med lånecyklar genomförts 2018, tillsammans med Mölndals stad. Den nya leverantören är det tyska lånecykelföretaget Nextbike som har lång erfarenhet av att driva lånecykelsystem från cirka 200 städer i hela världen. Målet är att ha de nya cyklarna på plats under våren 2020.

Göteborgs Stad och Mölndals stad finansierar systemet, och intäkterna kommer bland annat från användaravgifterna i systemet. Det behövs dock finansiering från kommunerna för att täcka kostnaderna i sin helhet, bedömningen är cirka 5 miljoner kronor per år.

Det nya systemet har fler stationer i ett större område

För att skapa plats åt de nya Styr& Ställ-stationerna, som har ny teknik och en annan utformning än de gamla, kommer de gamla stationerna att behöva plockas bort. Arbetet med borttagandet startar i januari 2020. Under januari-mars 2020 kommer därför inga lånecyklar att finnas på plats i staden.

När det nya systemet är på plats kommer det att finnas stationer på många fler platser än tidigare i både Göteborg och Mölndal. Stationernas placering är valda utifrån en analys av det resandeunderlag som finns. För att ett lånecykelsystem ska bli framgångsrikt och värdefullt för staden behöver cyklarna kunna användas så många gånger som möjligt varje dag, därför placeras de på platser där det finns en kombination av många verksamheter och boende som tillsammans utgör en bred bas för resande med lånecykel. Finns ett för litet underlag riskerar cyklarna att bli stående stor del av dygnet och det kommer krävas stora insatser för att flytta tillbaka dem med bil till respektive station. Pendelparkeringar är exempel på platser där det passerar mycket folk i rusningstid, men där det övrig tid på dygnet rör sig väldigt få personer. Dessutom ligger de med relativt långa avstånd för att cykla bekvämt med lånecykel till målpunkter i centrala staden. Satsningar på bra cykelparkeringar vid pendelparkeringar är troligen en bättre insats.

Elcyklar har många fördelar, men i ett lånecykelsystem kräver de också en särskild infrastruktur som kan ladda batterierna och har högre inköps- och driftskostnader. Därför valde Göteborg och Mölndal att inte ställa krav på elcyklar vid upphandlingen.

Mer information om Styr & Ställ

Mer information finns på www.styrochstall.se där du också kan anmäla dig till nyhetsbrev om cyklarna.

Underlagsrapport för Göteborgs nästa lånecykelsystem.