Lånecyklar (Styr & Ställ)

Styr & Ställ är stadens lånecyklar som funnits runt om i centrala Göteborg sedan 2010.


Så fungerar Styr & Ställ

För dig som vill använda en lånecykel har det nya Styr & Ställ-systemet många fördelar. Cyklarna är bättre, finns på fler platser, och är smidigare att låna och lämna tillbaka. Så här fungerar de nya cyklarna:

  • Ett årskort kostar 300 kronor och gäller i 365 dagar från inköpsdatum. Det ger 60 minuters fri cykling för varje lånetillfälle, därefter tillkommer avgift.
  • 1750 cyklar i Mölndal och Göteborg.
  • Cyklarna har 7 växlar.
  • Cyklarna låses upp med app, med en kod eller med ett fysiskt kort (till exempel ett Västtrafikkort).
  • Återlämning sker vid station, så du behöver inte längre leta efter ett ledigt ställ.
  • Möjlighet att boka en cykel i förväg.
  • Hyr upp till fyra cyklar på ett konto.
  • Du kan cykla varsomhelst, men för att kunna avsluta sin cykeltur behöver man lämna tillbaka cykeln vid en station.

Registrera dig för att använda en cykel

För att kunna låna en Styr & Ställ-cykel behöver du registrera dig. Det gör du enkelt i Nextbikes app för Styr & Ställ, på Styr & Ställs webbplats, genom att ringa kundservice för Styr & Ställ eller genom att besöka en av de fyra fysiska terminalerna för Styr & Ställ i Göteborg och Mölndal.

Köp ett årsabonnemang eller enkelbiljetter

Ett årskort för nya Styr & Ställ kostar 300 kronor och ett månadskort 90 kronor. Det ger 60 minuters fri cykling för varje lånetillfälle, därefter tillkommer en avgift på 10 kr per påbörjad halvtimme. Med enkelbiljett kostar varje påbörjad halvtimme 20 kr.

Hämta och lämna cykeln vid en station

När du ska låna en cykel hämtar du den vid en station och låser upp den med hjälp av din smarta telefon, det kort som du kopplat till Styr & Ställ (exempelvis ditt Västtrafikkort) eller med hjälp av en kod som du knappar in på cykeln. Du kan förboka en cykel, för att vara säker på att det ska finnas en tillgänglig när du behöver den.

När du hämtat en cykel kan du cykla, parkera och låsa den varsomhelst, men du fortsätter betala för lånet till dess att du lämnat tillbaka cykeln på en station. Vid de nya stationerna kan du alltid lämna din cykel även om det är fullt i cykelstället eftersom det finns en virtuell zon runt stationen som känner av att du lämnat tillbaka cykeln.

Instruktionsfilmer om Styr & Ställ

Så här hyr du en Styr & Ställ-cykel

Så här återlämnar du en Styr & Ställ-cykel

Så tycker användarna om Styr & Ställ

Varje år gör vi en kundundersökning för att ta reda på vad användarna tycker om Styr & Ställ. 2022 års undersökning visar att vi har mycket nöjda användare men att det också finns viss förbättringspotential.

Undersökningen utgör grunden för utvecklings- och förbättringsarbetet av lånecykelsystemet. Det är viktigt för oss att få in användarnas synpunkter så att vi vet vad vi behöver jobba vidare med.

2022 gjordes det 589 000 resor med Styr & Ställ, vilket är en stor ökning jämfört med de 355 000 resor som gjordes 2021. Antalet årskortsinnehavare har också ökat jämfört med föregående år.

 

Kundundersökning Styr & Ställ 2022

Kundundersökning Styr & Ställ 2021

Kundundersökning Styr & Ställ 2020

Mer information om Styr & Ställ

Mer information finns på www.styrochstall.se

Underlagsrapport för Göteborgs nästa lånecykelsystem.