Mobila fältteamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet, som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan även ringa det mobila fältteamet i rådgivande syfte. De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer.

Så kommer du i kontakt med det mobila fältteamet

Vem som helst kan kontakta Mobila Fältteamet: till exempel personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående, granne

För att komma i kontakt med Mobila Fältteamet ring 0702 - 79 18 78.

Öppettider är måndag – fredag 09:00-11:00 samt 13:00-15:00.

Det är inte möjligt att tala in telefonmeddelanden eller skicka sms.

För mer information vänligen se på Mobila fältteamets information på Vårdsamverkans webbplats: https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/omraden-for-samverkan/psykiatri/mobila-faltteamet/