Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra.

Du kan ansöka om personlig assistans både hos Försäkringskassan och hos kommunen. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet. När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

  Information och regler

  Läs mer om vilka bestämmelser som styr rätten till personlig assistans.

  Så här ansöker du

  För att ansöka kontaktar du socialkontoret i din stadsdel.

  En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut. Om dina grundläggande behov är över 20 timmar per vecka bedömer Försäkringskassan behovet och fattar beslut.

  Om du är osäker på vilken stadsdel du tillhör kan du söka på din gatuadress i tjänsten

  Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?