Sfi för dig under 20 år

Du som är under 20 år och vill läsa sfi, ska gå på språkintroduktion. Det är ett gymnasieprogram som vänder sig till dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion är den sfi-undervisning som riktar sig till dig som är under 20 år. Språkintroduktion kan du läsa både på nybörjarnivå och på fortsättningsnivå.