Ansök till sfi - sökande från annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg ska du fylla i en blankett och lämna den till din hemkommun. Det är din hemkommun som avgör om du kan läsa sfi i Göteborg.

Begränsat antal människor i våra lokaler

11 augusti 2020

På grund av Covid-19 måste vi begränsa antalet personer i våra lokaler, vi kan därför endast ta emot dig som söker en utbildning. Vänner och familjemedlemmar måste lämnas utanför. En eventuell tolk eller ledsagare får följa med in.

Vi hoppas att du har förståelse för detta.


Du ansöker genom att fylla i blanketten som finns på den här sidan och lämna den till din hemkommun. När din hemkommun godkänner ansökan kontaktar de Göteborgs Stad och du ställs i vår kö till sfi.

Du kommer att få ett kvitto på din plats i kön, som också betyder att du har fått godkänt av din hemkommun att studera i Göteborg.

Innan du ansöker

Läsa på folkhögskola

Du kan läsa sfi på en folkhögskola. Då ska du inte fylla i blanketten på den här sidan utan kontakta folkhögskolan direkt. Folkhögskolan kontaktar sedan din hemkommun. Kontaktuppgifter till folkhögskolorna hittar du på sidan Hitta skola med sfi.

Hitta skola med sfi

Information och regler

Innan du ansöker, läs information och regler.

Information och regler för sfi

Så här gör du

Fyll i blanketten och lämna den till din hemkommun.

Sfi-ansökan för personer som inte är folkbokförda i Göteborg