Så fungerar lärvux

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningarna finns på Studium. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting men ibland får du betala för böcker och arbetskläder.

Tillfälligt ändrade öppettider på Studie- och yrkesvägledningen under jul och nyår

10 december 2018

Torsdag 27 december: Vägledningen stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Fredag 28 december: Vägledningen är stängd. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30 och 13-14.30

Onsdag 2 januari: Vägledningen öppen 10-14. Vi svar på mejl.

Torsdag 3 januari: Vägledningen öppen är 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Fredag 4 januari: Vägledningen är öppen 10-14. Vi svarar på mejl. Telefontid: 10-11.30

Väktare i entrén till Studie- och yrkesvägledningen

6 december 2018

Från och med vecka 50 kommer det att finnas en väktare i entrén på Rosenlundsplatsen 2. Väktarens uppgift är att säkra att det inte är för många människor inne samtidigt samt att hålla ordning på den kö som bildas.

På grund av brandsäkerhets- och utrymningsskäl finns det en begränsning i hur många personer som får vistas inne på Studie- och yrkesvägledningen samtidigt och det är 50 stycken.

Särskild utbildning för vuxna finns på tre nivåer:

  • Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan.
  • Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan.
  • Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

Inom lärvux kan du också söka utbildning mot olika yrkesområden. Då ingår praktik i dina studier.

Studieplanering

För att få hjälp kan du besöka Studie- och yrkesvägledningen på följande tid:

  • onsdagar klockan 10-13

Där kan du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare planera dina studier och fylla i en ansökan. Du kan också mejla till info@arbvux.goteborg.se för att boka en tid hos studie- och yrkesvägledare.

Individuell studieplan

På skolan gör du en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare.

Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt.