Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningarna finns på Studium. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. På kurserna får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting men ibland får du betala för böcker och arbetskläder.

På Lärvux får du utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i samhället och i arbets­livet. Du kan söka en kurs inom ett ämne som intresserar dig. Du kan också söka en yrkesinriktad utbildning för att lättare få ett arbete eller sysselsättning som passar dig.

Du kan söka till särskild utbildning för vuxna om du har fyllt 20 år och har inlärnings svårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I Göteborg kallar vi särskild utbildning för vuxna för Lärvux.

På Lärvux kan du läsa kurser med olika inriktningar och på olika nivåer.

Under hela studietiden har du rätt att påverka din utbildning. I början av dina studier ska skolan informera dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.