Träffa en kurator

Tillsammans med en kurator på Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du diskutera dina förutsättningar för studier.

Behöver du träffa en kurator för att planera inför dina studier?

  • Du kan ha haft psykiska eller sociala svårigheter
  • Du kanske har varit sjukskriven länge
  • Du kanske har flera myndighetskontakter
  • Du kanske har en jobbig livssituation

Kuratorn har tystnadsplikt.

Om du vill kan vi förmedla en kontakt med kurator på skolan där du ska studera.