Studie- och yrkesvägledning komvux

Funderar du över ditt studie- eller yrkesval, behöver du stöd i din planering av vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål? Besök Studie- och yrkesvägledningens drop-in! Har du generella frågor om att läsa på Komvux så kan du även ringa eller mejla.

Du kan få stöd och anpassning under dina studier på komvux. Du kan få träffa en specialpedagog innan du börjar studera. Kontakta studie- och yrkesvägledningen för kontakt.

Tillsammans med en kurator på Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan du diskutera dina förutsättningar för studier.