Validering - intyg på ditt yrkeskunnande

Har du arbetat inom ett yrke och saknar betyg eller intyg på dina kunskaper kan du ansöka om validering.

Studie- och yrkesvägledningens sommartider

26 juni 2020

Så här kontaktar du oss i sommar.

Ny besöksadress från 6 juli 2020

27 maj 2020

Från 6 juli finns Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 i Göteborg.

Närmsta hållplats är Järntorget.

Utöver besöksadressen har vi kvar samma kontaktuppgifter som tidigare.

Observera att våra kompetenscenter och Krami, som finns på andra adresser i staden, har kvar samma besöksadresser som tidigare.

Karta som visar var du hittar Brogatan 4.


Om du under en längre tid har arbetat och inte har någon dokumentation på dina kunskaper, kan du få dem bedömda genom validering. Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor. Det finns flera syften med att validera kunskaper, men det viktigaste är att ta tillvara din erfarenhet för att förkorta din utbildningstid och snabbare komma ut i arbete.

Hur ansöker du?

Du bokar ett besök med en studie- och yrkesvägledare genom att ringa eller mejla Vuxenutbildningens expedition. Du ska ha tillgång till arbetsintyg från tidigare yrkeserfarenhet som styrker din behörighet. Om du inte har intyg kan du skriva ner din erfarenhet på ett papper.

Vad händer efter att du har ansökt?

Du blir sedan kallad till ett samtal på skolan där man gör en bedömning och det avgörs om du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomgå en validering.

Hur går en validering till?

Om du har tillräckliga kunskaper att validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera. Efter valideringen får du betyg eller intyg på dina kunskaper. Du kan sedan välja om du vill gå vidare med kompletterande utbildning.

Vem kan ansöka om validering?

Du kan ansöka om validering om du:

 • är folkbokförd i Göteborg,
 • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
 • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.

Du kan behöva vissa förkunskaper för att göra en validering. I kurskatalogen kan du läsa mer om vad som gäller för den valideringskurs du är intresserad av.

Kostar det något att göra en validering?

Du betalar ingen avgift för att göra en validering. Du kan behöva betala för arbetskläder och undervisningsmaterial. I kurskatalogen kan du läsa vad som gäller för den valideringskurs du är intresserad av.

Du kan ansöka om studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under valideringen.

Vilka valideringsutbildningar finns att söka?

Det här valideringsutbildningarna kan du söka:

 • Bagare
 • Bygg (olika inriktningar)
 • Certifierad CNC-tekniker
 • Hotell, reception och konferens
 • Kock, restaurang
 • Kock, storkök
 • IW-svetsare
 • Måltidsbiträde

Läs mer om valideringsutbildningarna i kurskatalogen.