Nivåbedömning i svenska, engelska och matematik

Du som inte har några betyg, inte kan få tag på dina betyg eller av någon annan anledning behöver veta vilken kunskapsnivå du ligger på, kan göra en nivåbedömning (test) hos oss. Du kan göra en nivåbedömning i ämnena svenska som andraspråk, svenska, matematik och engelska.

Så agerar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset covid-19

17 mars 2020

Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer. Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer.


Utvecklingen går snabbt och håll dig därför uppdaterad om vad som gäller.

Vem kan göra en nivåbedömning?

  • Du som har sökt en utbildning men inte har tillräckliga betygsunderlag för att bli antagen.
  • Du som har blivit underkänd eller avbrutit en gymnasial matematikkurs (1 - 3) hos oss och vill söka kursen på nytt.
  • Du som har ett äldre betyg i ämnet men har förbättrat dina kunskaper på något sätt och vill kunna läsa en kurs eller utbildning som ligger över din behörighet.
  • Du som har blivit rekommenderad att göra en nivåbedömning av en studie- och yrkesvägledare, utifrån någon av anledningarna ovan.
  • Du som har fått ett meddelande från vuxenutbildningen, via ditt ”Studerandekonto”, om att du ska göra en nivåbedömning.

Nivåbedömning är endast till för dig som är folkbokförd i Göteborg, Partille, Öckerö eller har sökt en utbildning via GRvux.

Hur bokar jag tid för nivåbedömning?

Du bokar en tid genom att besöka eller ringa Vuxenutbildningens expedition. Är du osäker på om du ska göra en nivåbedömning eller inte rekommenderar vi ett samtal med en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp.

Du hittar adress och öppettider längst ner på denna sida, under rubriken "Vuxenutbildningens expedition". ​

Hur går en nivåbedömning till?

Du tar med giltigt id-kort eller legitimation till Rosenlundsgatan 8 i Göteborg och är på plats i god tid innan testet startar.

Testet skrivs på dator i vår datorsal och du ska inte ta med några egna hjälpmedel.

Tiden för testet är olika beroende på vilket test och ämne du har bokat. De flesta test är ca 2,5 timmar långa.

Vad kan jag använda resultatet till?

Du får inget betyg på nivåbedömningen men du får en rekommenderad startnivå. Vi rekommenderar alltså en kurs som motsvarar dina förkunskaper. Ditt resultat skickas till din e-postadress inom tre till fyra arbetsdagar. Resultatet registreras också på ditt studerandekonto och du kan använda det som underlag när du söker en utbildning hos oss.

Hur förbereder jag mig inför nivåbedömningen?

För att få ett bra resultat på testet behöver du repetera dina kunskaper. Du kan till exempel hitta många sidor och appar på internet där du kan träna på språk och matematik. Om du har läst matematik på ett annat språk är det bra att öva på de svenska orden och symbolerna i ämnet.

Nivåbedömning i matematik

Vi satsar extra på matematik. Om du har blivit underkänd eller avbrutit en gymnasial matematikkurs (1-3) hos oss och vill söka kursen på nytt, så kommer du att bli kallad till nivåbedömning. Om nivåbedömningen visar att du inte har tillräckliga kunskaper för att klara kursen så kan du få plats på en förberedande preparandkurs. På preparandkursen får du hjälp att repetera dina kunskaper i matematik så att du sedan har större möjlighet att klara kursen du sökt.

Mer information om vår satsning på matematik hittar du här:

Extra stöd inför nivåbedömning i matematik