Gymnasieexamen eller slutbetyg

På komvux kan du läsa till en gymnasieexamen. Det kan antingen vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Fram till 1 juli 2020 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. Tänk på att du själv måste ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas.

Du kan använda dina poäng från fristående kurser, yrkesutbildning, lärlingsutbildning och i vissa fall validering/prövning, i en gymnasieexamen eller ett slutbetyg.

Slutbetyg från komvux

Fram till 1 juli 2020 kan du ha möjlighet att få ett slutbetyg utfärdat. Observera att du själv måste ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en betygsplanering och begära att ditt slutbetyg utfärdas. För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). För mer information kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan eller Vuxenutbildningens expedition på Rosenlundsplatsen 2.

Slutbetyg

Gymnasieexamen från komvux

En gymnasieexamen kan vara en högskoleförberedande examen eller en yrkesförberedande examen.

Du påbörjar din planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och följer kontinuerligt upp dina studier och uppdaterar din individuella studieplan under din studietid. Nedan hittar du exempel på mallar för vilka kurser du måste läsa beroende på vilken examen du vill ta ut.

Observera att du själv måste begära att ditt examensbevis utfärdas. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan eller studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2.

Examen Barn och fritidsprogrammet

Examen Bygg och anläggningsprogrammet

Examen Ekonomiprogrammet

Examen El- och energiprogrammet

Examen Estetiska programmet

Examen Fordon och transportprogrammet

Examen Handels- och administrationsprogrammet

Examen Hantverksprogrammet

Examen Hotell och turismprogrammet

Examen Humanistiska programmet

Examen Industritekniska programmet

Examen Naturvetenskapsprogrammet

Examen Naturbruksprogrammet

Examen Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Examen Samhällsvetenskapsprogrammet

Examen Teknikprogrammet

Examen VVS- och Fastighetsprogrammet

Examen Vård- och omsorgsprogrammet