Studier i annan kommun

Om du vill studera på komvux i en annan kommun än den där du är folkbokförd måste din hemkommun bevilja ansökan.

Är du nyinflyttad i Göteborg?

Om du är nyinflyttad i Göteborg måste du skicka in ett personbevis till Arbetsmarknad och vuxenutbildning för att din ansökan ska behandlas. Personbevis får du från Skatteverket.

I personbeviset ska det stå när du blev folkbokförd i Göteborg. 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning måste ha ditt personbevis senast sista kompletteringsdag i den ansökningsperiod som du söker studier.

Läs mer om viktiga datum inför kommande ansökningsperioder.

Är du folkbokförd i en annan kommun och vill studera i Göteborg?

Vill du studera på komvux i Göteborg och är folkbokförd i en annan kommun måste din hemkommun först bevilja ansökan. Du ansöker till utbildningen i Göteborg och skickar en kopia på ansökan till din hemkommun.

Till ansökan bifogar du tidigare betyg och personligt brev där du skriver varför du vill studera i Göteborgs kommun. När din hemkommun behandlat din ansökan kan den behandlas i Göteborg. Tänk på att du som bor i en annan kommun än Göteborg måste söka i god tid.

Läs mer om viktiga datum för komplettering under rubriken "Viktiga datum för dig som söker till komvux" på startsidan i webbansökan.

OBS! Du som är folkbokförd i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö behöver inte skicka in ansökan till din hemkommun men du måste skicka in tidigare betyg och personligt brev till din hemkommun.

Är du folkbokförd i Göteborg och vill studera i en annan kommun?

Under rådande omständigheter med ökad arbetslöshet och varsel på grund av Covid 19 har Göteborg beslutat att godkänna fristående kurser i andra kommuner även om de finns i Göteborg.  Yrkesutbildningar som sträcker sig över flera terminer kan endast godkännas om inte utbildningen erbjuds i någon form i Göteborg.

Är du folkbokförd i Göteborg och vill studera inom komvux i en annan kommun ansöker du till den vuxenutbildning i den kommun du vill studera i. Du skickar en kopia på ansökan till Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Till ansökan bifogar du tidigare betyg och personligt brev där du skriver varför du vill läsa i en annan kommun.

OBS! Om du ansöker till någon av följande kommuner Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö behöver inte skicka in ansökan till Göteborg men du måste skicka in tidigare betyg och personligt brev till din hemkommun.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning beslutar om din ansökan och skickar sedan beslutet till dig och den kommun du sökt utbildning i. Handläggningstiden är cirka två veckor.

Vill du studera på grundläggande nivå i en annan kommun än din hemkommun?

Om du har sökt en utbildning på grundläggande nivå måste din hemkommun bedöma om du har rätt till studier. Skicka ansökan med tidigare betyg och personligt brev till din hemkommun.

OBS! Du som är folkbokförd i Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö behöver inte skicka in ansökan till din hemkommun men du måste skicka in tidigare betyg och personligt brev till din hemkommun.

Hit skickar du din ansökan om du vill studera i annan kommun

Det finns flera sätt att skicka in din ansökan, betyg och personligt brev till Arbetsmarknad och vuxenutbildning:

  • Du kan mejla inskannade dokument till info@arbvux.goteborg.se
  • Du kan skicka den till:
    Arbetsmarknad och vuxenutbildning
    402 29 Göteborg

Vill du studera yrkesutbildning inom Göteborgsregionen hos GRvux?

I Göteborgsregionen (GR) ingår följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Du som bor inom GR kan söka yrkesutbildningar i samtliga GR-kommuner utan att behöva göra en förfrågan till din hemkommun. Du gör din ansökan på grvux.se.

Om du är folkbokförd i ett nordiskt land

Du som är folkbokförd i Danmark, Finland, Island eller Norge och har en utbildning som motsvarar svensk grundskoleutbildning har rätt att söka till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Sverige.

Du som inte har ett svenskt personnummer gör din ansökan via blanketten Ansökan till kommunal vuxenutbildning.

Ansökan till kommunal vuxenutbildning.          

Hitta kurser

Du måste bifoga ett personbevis

Till ansökan ska du bifoga ett personbevis som styrker att du är folkbokförd i det land du bor i.  Det ska vara utfärdat av den myndighet som motsvarar det svenska Skatteverket.  Det räcker inte med pass, ID-kort, bankkort eller flyttanmälan.  För att tolka ditt nordiska personnummer ska du i klartext skriva när du är född, år, månad, dag samt ange kön. 

Vi måste ha fått personbeviset senast sista ansökningsdagen för aktuell ansökningsperiod.

Är du folkbokförd i en annan kommun och vill studera svenska för invandrare (sfi) i Göteborg

Om du vill läsa sfi i Göteborg och är folkbokförd i en annan kommun, måste din hemkommun först bevilja dina studier i Göteborg innan vi kan anta dig till studier.

Lä mer på Ansök till sfi - sökande från annan kommun.