Elevhälsa och stöd

Om elevhälsa och stöd

Elevhälsa är ett samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik för eleverna. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Mobbning, trygghet

Varje skola måste ha en likabehandlingsplan där det bland annat står hur man ska förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering. Det ska också finnas rutiner för att genast ta hand om den som ändå kränks eller mobbas.

Stöd till familj, barn och ungdom

Behöver familjen stöd och råd? Kanske är du förälder och behöver hjälp i föräldrarollen, eller en ungdom som vill prata med någon utanför familjen. Här kan du läsa mer om familjerådgivning, föräldrautbildningar, stöd i juridiska frågor och om ungdomsmottagningarna runt om i staden.

Humlan – gymnasieskolans psykoterapimottagning

Behöver du prata med en psykolog/ psykoterapeut? Du som går i en kommunal gymnasieskola i Göteborg eller är boende i Göteborg och går i en fristående gymnasieskola, kan komma till gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan för individuell psykoterapi, samtal eller rådgivning.

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen (tidigare sjukhusskolan) när de inte kan vara på sin vanliga skola. Sjukhusundervisningen anpassas efter elevens förmåga och behov.

Funktionsnedsättning, tillgänglighet

Gymnasieskolorna i Göteborgs Stad ska vara tillgängliga för alla. Elever och personal med funktionshinder ska få det stöd de behöver för att klara av att studera och arbeta på skolorna.

Arbete mot droger

Här är information om utbildningsförvaltningens arbete mot droger. Informationen finns på flera språk.