Ansök till Riksgymnasiet

Du som har svåra rörelsehinder kan söka till Riksgymnasiet. Här kan du få anpassad undervisning och habilitering. Det finns även elevbostäder vid skolan.

Riksgymnasiet Göteborg

Du som är under 21 år och svårt rörelsehindrad har laglig rätt till en anpassad utbildning (rh-anpassad utbildning). På Riksgymnasiet får du undervisning som är anpassad till dig och dina behov. Du får även den habilitering som du behöver under skoldagen, och möjlighet att bo i de elevbostäder som finns vid skolan. Du kan välja att gå ett nationellt program eller ett introduktionsprogram. Du kan också välja om du vill gå i en stor eller liten grupp. Behöver du stöd eller individuell undervisning kan du få det i ett eller flera ämnen. 

För att få söka till Riksgymnasiet ska du

  • ha gått klart sista årskursen i grundskolan eller motsvarande
  • uppfylla de allmänna behörighetskraven för gymnasiet
  • vara i behov av habilitering. 

Riksgymnasiet Göteborg ligger i Angered och är ett av fyra riksgymnasier i Sverige. 

Här kan du läsa mer om Riksgymnasiet Göteborg

Elevboende och habilitering

Du kan läsa mer om elevboende och habilitering på Bräcke diakonis webbplats