Sök förskoleklass

I Sverige har vi en skolplikt som innebär att elever i en viss ålder måste gå i skola. Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Det första året går barnet i förskoleklass. Du kan själv önska var ditt barn ska gå i skolan. Här kan du läsa mer och söka skola.

Skolvalet är stängt – detta händer nu

17 december 2019

Skolvalet inför hösten 2020 stängde den 15 december. Nu börjar grundskoleförvaltningen gå igenom ansökningarna för att besluta var alla barn ska gå i skolan.

Skolvalet är stängt – detta händer nu


Information och regler

  • Skolvalsperioden för hösten 2020 pågick 15 november 15 december 2019.
  • Du som ska eller har flyttat till Göteborg kan söka när som helst under året.
  • Du kan önska fem kommunala skolenheter runt om i Göteborg.
  • Du kan bara söka till de skolenheter som tar emot elever i förskoleklass.
  • Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan.

Alla barn som är folkbokförda i Göteborg är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Men på vissa skolenheter kan det bli fullt. Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad, men du kan själv önska var du helst vill att ditt barn ska gå i skolan.

Om vi inte får in en ansökan från dig eller om det inte finns platser på skolenheterna du önskar, så får ditt barn en plats i en förskoleklass på en grundskola inom ungefär två kilometer från barnets hem.

Så här gör du för att söka

Godkänn ansökan

Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda godkänna /signera ansökan för att den ska bli giltig. När den ena vårdnadshavaren söker skola på webben skickas ett mejl till den andra vårdnadshavaren med en länk för att godkänna ansökan. Den vårdnadshavare som ska godkänna ansökan gör det genom att klicka på den här länken. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavare ha bank-id för att kunna söka på webben.

Sök på webben

E-tjänsten var öppen 15 november-15 december. Du kan söka med blankett när som helst under året.

Sök med blankett

Blankett söka kommunal förskoleklass och grundskola (ladda ner och fyll i)

Om du behöver hjälp att fylla i ansökan kan du kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller medborgarkontoren.

Skicka ansökningsblanketten till:

Göteborgs Stad
Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

När du skickar in din ansökan med post får du ingen bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Söka förskoleklass som nyinflyttad

Om du ska flytta till eller inom Göteborg kan du söka förskoleklass när som helst under året. Det gör du med blanketten som finns på den här sidan. Om ditt barn ännu inte är folkbokförd på den nya adressen är det viktigt att du skickar med en kopia på ditt hyresavtal eller bostadskontrakt i ansökan.

Söka fristående skolor

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med den skola som du är intresserad av. De fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Det händer efter att du skickat in din ansökan

Om du söker förskoleklass under skolvalsperioden 15 november-15 december går vi igenom alla ansökningar när skolvalsperioden är slut. I slutet på mars skickar vi ut alla besked. Då får du veta i vilken skola ditt barn har fått en plats. Om du har sökt med e-tjänst får du beskedet digitalt. Om du har sökt med blankett skickar vi hem beslutet om placering med post.

Om du söker förskoleklass när det inte är skolvalsperiod får du besked efter ungefär två veckor.

Om ditt barn inte får en plats på någon av skolenheterna du har önskat skickar vi med information om hur du gör om du vill överklaga.

Antagningsregler

Söka fritidshem

Fritidshemmet finns till för elever som går i grundskola eller grundsärskola och som behöver en plats att vara på före och/eller efter skolan. Du kan söka en plats på fritidshemmet så fort du vet i vilken skolenhet ditt barn ska gå.

Fritidshem

Tietoa suomeksi/Information på finska

Hakeminen esikoululuokka