Sommarlovskort

Fria resor med kollektivtrafiken för skolbarn och ungdomar under sommaren 2018.

I slutet av maj skickas sommarlovskorten ut till Göteborgs skolelever. Med sommarlovskortet kan du åka gratis med kollektivtrafiken inom hela Västra Götaland samt Kungsbacka kommun. Kortet gäller hela sommaren, dygnet runt, från den 1 juni till den 31 augusti 2018.

Korten skickas, i de flesta fall, hem till elevens folkbokföringsadress. För att få kortet ska du gå i grundskoleklass 6-9 eller första eller andra året på gymnasiet, vara född 1998 eller senare och vara folkbokförd i Göteborg. Även du som slutar trean men kommer att ha förlängd undervisning i sommar eller under höstterminen kan få ett sommarlovskort.

Kortet gäller enbart sommaren 2018 trots texten jul/sommarlov på kortet.

Vem får sommarlovskort?

För att du ska få ett sommarlovskort ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • a) du är folkbokförd i Göteborgs kommun
 • b) du går i grundskoleklass 6-9 under vårterminen 2018
 • c) du går i gymnasiets årskurs 1-2 under vårterminen 2018
 • d) du går ut åk 3 på gymnasiet i juni 2018 men ska fortsätta med gymnasiestudier under sommaren eller höstterminen 2018
 • e) du är född från och med 1 januari 1998
  • (gäller inte elev i gymnasiesärskola)
 • f) du som är nyinflyttade till och med den 15 juni 2018
  • (vid behov kontrolleras uppgifterna hos Skatteverket)
 • g) du som har skyddad identitet, är papperslösa eller asylsökande som stadigvarande bor eller vistas i Göteborg

Om du har färdtjänst och inte kan åka med allmän kollektivtrafik kan du resa med färdtjänst på samma villkor som med sommarlovskort. Läs mer om vad som gäller för dig som har färdtjänst här.

Sommarlovskortet är en värdehandling

Om du förlorar kortet före den 15 juni kan du anmäla det och du får ett nytt kort skickat hem till dig. Du hittar kontaktuppgifterna i informationen som följer med sommarlovskortet. Om du förlorar kortet efter den 15 juni går det inte att få något nytt kort.

Sommarlovskortet är personligt och får inte säljas vidare eller lånas ut till annan person. Samma regler som gäller för skolkorten gäller också för sommarlovskorten, för mer information kontakta Västtrafik.

Har du redan köpt kortet Fritid 100 dagar?

Om du redan har köpt ett ”Fritid 100 dagar” kan du få det återköpt i Västtrafiks butiker i Göteborg fram till 31 augusti. Fritid 100 dagar-kort som inte börjat gälla återköps för hela priset, 810 kr. Om ditt ”Fritid 100 dagar” har börjat gälla återköps det enligt nedan:

 • Dag 1-15: (85 %) 689 kr
 • Dag 16-30: (70 %) 567 kr
 • Dag 31-60: (40 %) 324 kr
 • Dag 61-100: 0 kr (0 %) 0 kr

Kontakt

Du kontaktar grundskoleförvaltnigen eller utbildningsförvaltningen om du har frågor om sommarlovskoret eller har tappat bort det. Du kan också kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du har frågor.

Skicka din fråga till nedanstående adress.

Du som går i grundskolan ska kontakta grundskoleförvaltningen skolkort@grundskola.goteborg.se

Du som går i gymnasiet ska kontakta Utbildningsförvaltningen: sommarlovskortgymnasiet@educ.goteborg.se

För dig över 20 år

Nu kan även du som är över 20 år, folkbokförd i Göteborg och går år 1-2 på gymnasiet åka gratis med kollektivtrafiken i sommar. Regeringen har beslutat att ge bidrag till fri kollektivtrafik under sommarlovet för skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet. Göteborg stad har sedan tidigare beslutat att ge sommarlovskort i kollektivtrafiken till skolungdomar för sommaren 2018. Nu utökas detta till att gälla även ungdomar över 20 år som uppfyller de övriga kriterierna.

Med sommarlovskortet kan du åka gratis med kollektivtrafiken inom hela Västra Götaland samt Kungsbacka kommun. Kortet gäller hela sommaren, dygnet runt, från den 1 juni till den 31 augusti 2018. Du kommer att få kortet skickat till din folkbokföringsadress i slutet av maj. Om kortet inte har kommit fram i början av juni så ta kontakt med sommarlovskortgymnasiet@educ.goteborg.se eller ring 031-367 01 81 fram till 29 juni. Därefter upphör hanteringen av sommarlovskort. Sommarlovskortet är en värdehandling. När du har fått ditt bör du registrera det på vasttrafik.se. Om du skulle tappa ditt kort kan du själv spärra kortet på Mina sidor på vasttrafik.se och då skickas ett ersättningskort ut till den angivna adressen. Vill du ha hjälp kan du vända sig till en Västtrafikbutik alternativt Västtrafiks kundtjänst (telefon 0771-41 43 00), dock inte ett försäljningsombud.

Frågor och svar

 • Vad gör jag om jag inte har fått något skolkort?

  Om du uppfyller kriterierna och hör av dig innan den 15 juni kan respektive förvaltning beställa ett nytt kort till dig som sänds till beställarens adress för att sedan delas ut till eleven.

 • Jag bor varannan vecka i Göteborg och varannan vecka i en annan kommun och har inte fått något kort. Varför?

  För att få Göteborgs Stads sommarlovskort måste du vara folkbokförd i Göteborg.

 • Jag går på språkintroduktionskurs och har inte fått något kort. Varför?

  Dessa kort distribueras via skolorna eftersom adresserna i många fall är osäkra och det finns stor risk för att korten inte når fram till eleverna.

 • Jag eller någon jag känner bor på HVB och har inte fått något kort. Varför?

  Om det gäller ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgs Stad är de folkbokförda på sina respektive hvb-hem och får sina kort sända dit.

 • Jag har färdtjänst, vad gäller då?

  Elever som har färdtjänst och inte kan åka med allmän kollektivtrafik kan resa med färdtjänst på samma villkor som med sommarlovskort. Läs mer om vad som gäller för dig som har färdtjänst här.