Skolkort, skolskjuts

Skolkort i grundskolan

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Skolskjuts, med till exempel taxi, kan elever som har särskilda behov få.

Sommarlovskort

Göteborgs Stad har beslutat att ge alla skolungdomar från årskurs 6 till år 2 på gymnasiet sommarlovskort för kollektivtrafiken.