Förskoleklass

I Sverige har vi en skolplikt som innebär att elever i en viss ålder måste gå i skola. Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det gör att förskoleklassen är obligatorisk. Förskoleklass är till för att förbereda inför skolstarten och är en kombination mellan förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Om förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform och är till för att förbereda inför skolstarten. Förskoleklass är en kombination mellan förskolans och skolans pedagogik och sätt att arbeta med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Det kostar ingenting att gå i förskoleklass. Verksamheten pågår under max sex timmar per dag. Om du arbetar eller studerar kan ditt barn resten av dagen vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Det är riksdagen som har bestämt att förskoleklass ska vara en del av skolplikten. Ändringen började gälla från den 1 januari 2018.

Ansök till förskoleklass på en kommunal skola

Om du ska ansöka om plats på en kommunal skola kan du göra det på webben eller via blankett.

Här kan du ansöka till förskoleklass

Ansök till förskoleklass på en fristående skola

Om du vill ansöka om plats på en fristående skola tar du kontakt med skolan som du är intresserad av.

Hitta förskoleklass på en fristående skola

Om ditt barn har en funktionsnedsättning

Förskoleklassen är obligatorisk för alla. Det är viktigt att du vet att alla barn har rätt att gå i förskoleklass, oavsett behov av stöd.

Grundsärskolan finns för de barn som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Grundsärskolan tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i grundsärskolan. Många barn som ska gå i grundsärskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Det är därför viktigt att du söker skola oavsett vilka behov ditt barn har. Det ska du göra även om du tror att ditt barn kommer gå i grundsärskola senare.

Om du bedömer att ditt barn inte kan gå i förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt. Det innebär att ditt barn istället går ett extra år i förskolan.

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan Göteborgs Stad besluta att skolplikten för ditt barn skjuts upp ett år. Särskilda skäl kan vara att barnet har en funktionsnedsättning (kan vara fysisk eller intellektuell) eller sjukdom, att barnet har fötts sent på året och orienterar sig med barn födda ett år senare eller att barnet har varit kort tid i Sverige.

Om du vill att ditt barns skolplikt skjuts upp ett år måste du själv ansöka om det genom att fylla i blanketten och skicka in.

Blankett ansökan om uppskjuten skolplikt (ladda ner och fyll i)

Om ditt barn har gått ett extra år i förskolan (uppskjuten skolplikt) och du vill att ditt barn ska börja direkt i grundsärskolan utan att ha gått i förskoleklass begär du det genom att fylla i blanketten och skicka in.

Blankett ansökan om att börja grundsärskola utan att ha gått i förskoleklass (ladda ner och fyll i)

Omsorg efter skolan - fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats på fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. Du kan läsa mer på sidan fritidshem, fritidsklubb

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Esikoululuokka