Läsår, lov och studiedagar för grundskolan

Här finns information om när grundskolans terminer börjar och slutar, samt lov- och studiedagar. Här kan du också läsa om hur du ansöker om ledighet.

Från och med 2019/2020 gäller följande tider för samtliga skolor

Hösttermin 2019

Höstterminen startar 20 augusti 2019
Höstterminen slutar 20 december 2019

Lovdagar
28 oktober – 1 november 2019 (vecka 44)

Studiedagar
14-16 augusti

19 augusti (studiedag och stängningsdag)

26-27 september.

28 oktober (studiedag och stängningsdag)

29-30 oktober

Under studiedagar är fritidshemmen öppna. Stängningsdag är även fritids stängt.

Stängningsdagar
19 augusti och 28 oktober.

Under stängningsdagar är fritidshemmen stängda.

Stängningsdagarna är samma som för förskolan, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare om du har barn i både förskolan och grundskolan.

Vårtermin 2020

Vårterminen startar 8 januari 2020
Vårterminen slutar 12 juni 2020

Lovdagar
10 februari – 14 februari 2020 (vecka 7)
6 april – 9 april 2020 (vecka 15)
22 maj 2020 (klämdag vecka 21)

Studiedagar
7 januari (stängingsdag)

Preliminärt 14-15 april och 20 maj. Dagarna kan ändras beroende på när de nationella proven är.

15 juni (stängningsdag)

16-17 juni

På studiedagar är fritidshemmen öppna. På stängningsdagar är fritidshemmen stängda.

Stängningsdagar
7 januari och 15 juni.

På stängningsdagar är fritidshemmen stängda.

Stängningsdagarna är samma som för förskolan, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare om du har barn i både förskolan och grundskolan.

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet.

Ansök om ledighet (blankett) Fyll i och skriv under blanketten och lämna därefter till klassläraren.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.